Książki w języku polskim dostępne są w CSI w bibliotece – centrum dokumentacji (BCD) dla liceum i gimnazjum oraz w bibliotece szkoły podstawowej. W obu bibliotekach istnieją odrębne działy polskojęzyczne. W liceum i gimnazjum książki w języku polskim znajdują się również w działach mieszanych.

Lista książek zakupionych w roku szkolnym 2013-14

Lista książek zakupionych w roku szkolnym 2012-13

Lista książek zakupionych w roku szkolnym 2011-12

Lista książek zakupionych w roku szkolnym 2010-11:

Lista książek w szkole podstawowej

Lista książek w liceum i gimnazjum

Opiekę nad biblioteką polskojęzyczną sprawuje bibliotekarka zatrudniona przez APESP, pani Anita Borghese, nauczycielka ze szkoły podstawowej. Zadaniem p. Borghese jest stała opieka nad stanem zbioru bibliotecznego (oprawa książek, wpis nowych pozycji, usuwanie uszkodzonych/zagubionych książek z katalogu). W szkole podstawowej p. Borghese zajmuje się również wypożyczaniem książek.

Kalendarz wypożyczania książek w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011-2012

Dzieci wypożyczają książki co dwa tygodnie.

Poniedziałek – klasa CP

Wtorek – klasy CE1, CE2, CM1

Czwartek – klasa CP

Piątek – klasa CM2