Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej (APESP – Association des Parents d’Elèves de la Section Polonaise) powstało w 1997 roku zgodnie z francuskim prawem o Stowarzyszeniach z 1901 roku. Podstawowe zadania APESP to:

– wspomaganie nauczania języka polskiego,

– wspieranie działalności Sekcji Polskiej w Szkole Międzynarodowej,

– reprezentowanie rodziców sekcji na forum szkoły.