Podstawowe zadania

Wspomaganie nauczania języka polskiego


Współpraca z Instytutem Literatury i Kultury Polskiej (ILCP), równoważnym członkiem Sekcji Polskiej.

Wspieranie działalności Sekcji Polskiej w Szkole Międzynarodowej (CSI) w Lyonie

Pomoc w finansowaniu środków i działań pedagogicznych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Reprezentowanie rodziców Sekcji Polskiej na forum szkoły

Współpracę z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim.

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej

Association des Parents d’Elèves de la Section Polonaise – APESP

powstało w 1997 roku zgodnie z francuskim prawem o  stowarzyszeniach z 1901 roku. 

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił składki.  Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia, jak i regulaminu wewnętrznego. Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu oraz umowy finansowej.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji lub nie wypełniają zobowiązań finansowych. Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Nauka w Szkole Międzynarodowej (CSI) w Lyonie jest bezpłatna, jednak przynależność do Stowarzyszenia Rodziców jest obowiązkowa i wiąże się z regularnym i terminowym opłacaniem składek (w Sekcji Polskiej: 190 euro rocznie za pierwsze dziecko, 320 euro za dwoje lub więcej dzieci).

Środki uzyskane ze składek przeznaczane są na zakup podręczników do nauki języka polskiego, polskiej prasy oraz książek w języku polskim (dostępnych w naszej bibliotece zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców), dofinansowanie projektów pedagogicznych, spotkania z polskimi autorami, a także organizowanie różnorakich imprez: Mikołajki, Dzień Dziecka, Festiwal Młodych Artystów itp.

Wokół nas

logo CSI

Cité Scolaire Internationale de Lyon

Szkoła Międzynarodowa w Lyonie

obejmuje szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w tym samym miejscu, gdzie uczniowie uczęszczają do jednej z dziesięciu sekcji międzynarodowych; liceum przyjmuje również uczniów z dzielnicy Gerland

ORPEG

ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej

logo intersec

Intersec

stowarzyszenie

zrzesza wszystkich rodziców uczniów Cité Scolaire Internationale de Lyon, od szkoły podstawowej do liceum

Aktualności

Doroczny Piknik Rodzinny

Szanowni Rodzice i Uczniowie!  W ostatnią sobotę września, zapraszamy na Doroczny Piknik Rodzinny do parku Tête d’Or. Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku, będzie on okazją:  – poznania rodzin, które w tym roku Czytaj dalej…