Nauczanie

Program nauczania

Nauczanie języka odbywa się zgodnie z wytycznymi programu polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Język sekcji

Językiem wiodącym sekcji jest język polski. Uczniowie kandydujący do sekcji powinni swobodnie wypowiadać się w języku polskim, a także spełniać inne wymagania w zakresie: czytania, pisania, wiedzy literackiej i o języku – zgodnie z ich wiekiem i poziomem szkolnym. Nauczyciele sekcji nauczają w języku polskim. Sekcja nie prowadzi zajęć języka polskiego jako języka obcego.