2008 -”Roślinność gór i lasów”

wychowawca: pani Anita Borghese

 

•          wycieczka piesza na przełęcz,

•          zbieranie roślinności i wykonanie zielnika,

•          wieczornica,

•          zabawy plastyczne,

•          gry sprawnościowe,

•          zwiedzanie jaskini niedźwiedziej.