Targi Książki – „Foire aux Livres” – odbywają się w CSI raz w roku. Organizowane są przez ITERSEC we współpracy z sekcjami. Każda sekcja przygotowuje swoje stoisko i zapewnia nad nim opiekę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży książek INTERSEC przeznacza na finansowanie różnych projektów dla uczniów z CSI. Książki i płyty oddawane są do sprzedaży bezpłatnie przez rodziny uczniów i sprzedawane są w cenie 50 centymów za jeden egzemplarz. Wszyscy uczniowie mają możliwość pójścia na Targi. Młodsze klasy odwiedzają je pod opieką nauczycieli. Dla uczniów jest to wspaniała okazja, aby zakupić kilka interesujących ich pozycji w bardzo przystępnej cenie.