Zarząd Stowarzyszenia musi liczyć nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 członków. Członkowie wybierani są na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym.

Dodatkowo miejsce w Zarządzie mają 2 członkowie honorowi:

– przedstawiciel Instytutu i Kultury polskiej (ILCP),

– prowizor CSI.

 

Każdy poziom nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) powinien mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie. Zarząd wybierany jest na dwa lata. Każdy członek może zostać wybrany na następną kadencję.

 

Członkowie zarządu 2014/2015
Przewodnicząca Roma Guerder
Z-cy przewodniczącej Magdalena Zaręba-Verboud
Patrycja Effantin
Skarbnik Richard Przewoźniak
Sekretarz Monika Moreau
Członkowie zwyczajni Agnieszka Kawarska
Mariusz Olsza
Katarzyna Sadura
Jarosław Wetoszka

Kontakt z zarządem : apespcsi@gmail.com