Cité Scolaire Internationale de Lyon (CSI)
2 place de Montréal
69361 Lyon Cedex 07
ce.0693446w@ac-lyon.fr
+33 – (0)4 78 69 60 06
Strona internetowa: www.csilyon.fr
Przed przyjęciem do szkoły, dzieci muszą odbyć test językowy. Testy odbywają się pod koniec czerwca i na początku lipca każdego roku oraz pod koniec sierpnia dla uczniów, którzy nie mogą stawić się wcześniej.