Szanowni Państwo,
Na ostatnim zebraniu Zarządu APESP zostały przegłosowane zmiany w regulaminie finansowym, dotyczące opłat związanych z zapisami/wznowieniami zapisów uczniów do Sekcji Polskiej CSI na nowy rok szkolny. Aktualny regulamin + formularz zapisowy 2021-2022.
Ze względów technicznych, administracyjnych i sanitarnych, stowarzyszenie APESP rezygnuje z pobierania czeków na rzecz jednorazowego przelewu na konto APESP (RIB – APESP) lub zlecenia przelewów automatycznych: do wyboru w 4 lub 10 ratach. W przypadku decyzji o opłatach ratami, należy załączyć swój RIB oraz formularz wyrażający zgodę na przelewy automatyczne SEPA ( formularz SEPA – APESP).
Przypominamy, że podczas Walnego Zgromadzenia APESP, które odbyło się 3 listopada 2020 roku, zapadła decyzja o tym, że w roku szkolnym 2021/2022 składka członkowska wyjątkowo będzie pobierana w wysokości 50% dotychczasowej kwoty, co oznacza 95 € za jedno dziecko oraz 160 € za dwoje lub więcej dzieci.

Odtąd zapisy do Sekcji Polskiej będą odbywały się jedynie drogą mailową na adres: apesp.tresorier@gmail.com (zgłoszenie/wznowienie zapisu + dowód przelewu), bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą.

UWAGA! W tytule przelewu należy obowiązkowo zaznaczyć dane ucznia (imię i nazwisko + klasa w roku szkolnym 2021/2022).

Termin nadsyłania w/w dokumentów (zgłoszenie/wznowienie zapisu + dowód jednorazowego przelewu lub zlecenia przelewów automatycznych) upływa 15 czerwca 2021 roku.

Zapisy nowych uczniów, którzy po egzaminach zostaną przyjęci do Sekcji Polskiej na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane będą do 15 września 2021 roku.

W przypadku niemożności zastosowania się do obowiązującej procedury, prosimy o pilny kontakt.

Na życzenie wysyłamy regulamin finansowy APESP w języku francuskim.

Dispositions financières APESP à la demande.

Z poważaniem, 
Zarząd APESP