„Ognisko wolności” / „Foyer des libertés”

to tytuł wystawy otwartej 20 listopada 2021 r. w Villard-de-Lans w obecności mera miasta, Konsula Generalnego RP Huberta Czerniuka, przedstawicieli polskiego wojska oraz MSZ. Dzięki prof. Sławomirowi Górzyńskiemu, inicjatorowi i kuratorowi wystawy, po 71 latach miasto doczekało się przestrzeni muzealnej, która materializuje pamięć o Villardczykach – nauczycielach i uczniach Liceum im. C. Norwida, jedynej szkoły polskiej działającej w okupowanej Europie. Na wernisaż przybyło wielu gości, nawet z daleka. Sekcję Polską CSI reprezentowała kierownik Ewa Matczak oraz  nauczycielka Anna Vallet, przewodnicząca APESP Patrycja Effantin, panie Agnieszka Kawarska i Katarzyna Roulet oraz uczniowie.

 

Historia liceum polskiego im. Cypriana Norwida Villard-de-Lans 1940-1946. Dom Wolności

Kategorie: Aktualności