Drodzy Rodzice,
Na prośbę stowarzyszeń PEEP I FCPE dzielimy się ostatnimi wiadomościami dotyczącymi linii autobusowych JD. 
Z najważniejszych punktów:
1. Do końca roku szkolnego zostaje utrzymany aktualny sposób funkcjonowania JD. 
2. Od 20 marca rozpoczyna się okres opieki nad dziećmi przez rodziców wolontariuszy. Został opracowany harmonogram do 7 lipca włącznie (prośbą o jego zatwierdzenie przez rodziców zadeklarowanych do opieki). 
3. Dzięki ubezpieczeniu MAIF rodzice objęci są ubezpieczeniem podczas dyżurów. 
4. Przeprowadzane są spotkania ze stowarzyszeniami w celu zatwierdzenia organizacji opieki (spotkanie z naszą sekcja przewidziane zostało na 7 go marca) 
5. W opracowaniu są dokumenty dla rodziców i uczniów (umowa, opis stanowiska plus regulaminy dla rodziców i dzieci). 

Poniżej oryginalna wiadomość wraz z tłumaczeniem. 
Łączymy pozdrowienia,
Rada rodziców

______________

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy Wam za wsparcie w walce o utrzymanie linii autobusowych JD !

Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się osiągnąć postępy w realizacji projektu dot. opieki nad uczniami, których 4 linie autobusowe JD odjeżdżają w przesuniętych godzinach. 

Tym samym będzie utrzymany dotychczasowy sposób funkcjonowania do końca roku szkolnego.

Przypominamy, że opieka nad dziećmi przez rodziców rozpocznie się w poniedziałek 20 marca.

Zostało wykonane:

– zatwierdzenie i podpisanie umowy na zajmowanie lokalu.

– zawarcie umowy ubezpieczeniowej w MAIF.

Ubezpieczenie to obejmuje w pełni rodziców jako wolontariuszy podczas opieki nad dziećmi.

– zaplanowanie spotkania z przewodniczącymi stowarzyszeń językowych w tygodniu od 27 lutego do 3 marca w celu wspólnego zatwierdzenia sposobu organizacji.

Obecnie w przygotowaniu są następujące dokumenty

– umowa i regulamin dla rodziców-wolontariuszy

– opis stanowiska „rodziców-opiekunów” Do przetłumaczenia przez stowarzyszenia

– regulamin dla uczniów.

Został wykonany szczegółowy harmonogram od 20 marca do 7 lipca, w zależności od Państwa zadeklarowanej dyspozycyjności.

Harmonogram ten zostanie wysłany w piątek 3 marca. Prosimy o jego zatwierdzenie najpóźniej do poniedziałku 6 marca.

Wszystkie dokumenty będą udostępnione w sieci do konsultacji dla rodziców.

Jeszcze raz dziękujemy za wyrozumiałość i Państwa udział.

Stowarzyszenia rodziców PEEP i FCPE

_________________

Bonjour chers parents, 
 
Merci pour votre soutien tout au long de ce long combat pour les JDs !  
Grâce à votre engagement nous avons pu avancer dans la mise en place du projet de surveillance des élèves pour les 4 JDs qui sont décalés l’après-midi.
Nous pourrons ainsi maintenir le fonctionnement actuel jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
Pour rappel, les permanences de surveillance des enfants par les parents d’élèves débuteront le lundi 20 mars.
– La convention d’occupation des locaux est validée et signée
– Un contrat d’assurance est souscrit auprès de la MAIF. Cette assurance couvre entièrement les parents dans leur rôle de bénévole pendant les permanences de surveillance des enfants.
– Nous avons prévu une réunion en visio avec les présidents des associations de langues la semaine du 27 février au 3 mars afin de valider ensemble l’organisation

Nous rédigeons actuellement les documents suivants :
– Une convention et une charte pour les parents bénévoles
– Une fiche de poste „parent encadrant”. Elle sera à traduire par les associations de langues
– Une charte des élèves.  

Nous avons préparé le planning détaillé du 20 mars au 7 juillet, sur la base des indications de vos disponibilités.   Ce planning vous sera communiqué le Vendredi 3 mars. Nous vous demandons de le valider pour le lundi 6 mars au plus tard , car nous devons être prêts pour le lundi 20 mars. Tous ces documents préparés seront mis à disposition en ligne afin d’être consultables par tous les parents.   Merci encore pour votre compréhension et participation, 

Vos associations de parents d’élèves PEEP & FCPE