Nie ma drugiej takiej szkoły jak Cité Scolaire Internationale w Lyonie! W ostatni piątek uroczyście zakończyliśmy świętowanie jej 30. urodzin. Przemowy, występy uczniów, odsłonięcie fresku, bankiet, ale przede wszystkim  wzruszające spotkania z dawnymi kolegami i absolwentami. Niektórzy przyjechali z bardzo daleka. Jedną z wychowanek CSI jest obecna Minister Kultury we Francji, Rima Abdul-Malak, której wśród nas nie zabrakło. 

Sekcja Polska w CSI powstała w 1995 roku jako pierwsza we Francji (i na świecie) szkoła, gdzie dzieci rodzin migrujących mogły uczyć się od 6 roku życia do matury języka polskiego jako ojczystego. Wpisała się w pejzaż tego wielokulturowego świata i dołożyła swoją cegiełkę do jego sukcesów. Fenomen CSI jako szkoły, która osiąga rekordowe wyniki nauczania, a jednocześnie kształtuje u uczniów postawę tolerancji, otwartości, ciekawości i solidarności, trudno opisać. Czy to zasługa 2100 uczniów przybyłych z ponad 50 krajów, czy nauczycieli, czy środowiska rodzinnego? Z pewnością razem tworzymy klimat sprzyjający rozwojowi młodego człowieka, który musiał zmierzyć się z dwujęzycznością. 

Przez 2 ostatnie tygodnie 9 sekcji językowych przedstawiało swoje osiągnięcia. Wystawa naszej sekcji opowiadała jej historię i teraźniejszość. Specjalne miejsce poświęcono przyszłości – jest nią 109 naszych uczniów. W Dniu Polskim mamy ze stowarzyszenia rodziców uczyły wycinanek ludowych uczniów sekcji angielskiej, arabskiej, chińskiej, hiszpańskiej, japońskiej, niemieckiej, portugalskiej i włoskiej. Wielkim powodzeniem cieszyły się też polskie smakołyki. 

Powrócę do fresku. Uczniowie szkoły podstawowej mieli przedstawić swój kraj w postaci ptaka. Artystka Abyss2Fly złożyła ich prace w całość. Dlaczego miał to być ptak, nie wiem. Mnie kojarzy się z migrowaniem. Jesteśmy, my, nauczyciele polscy w Lyonie, takimi wędrownymi ptakami, które pomagają swoim uczniom uwić solidne gniazda gdziekolwiek by się nie znaleźli…

Ewa Matczak

31 marca 2023 roku miały miejsce oficjalne uroczystości, stanowiące zwieńczenie obchodów 30-lecia szkoły. Poczas ceremonii mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówień upamiętniających okoliczności powstania i działalności CSI na przestrzeni 30 lat, z perspektywy władz Regionu, szkoły oraz absolwentów. Wśród znakomitych gości tego wydarzenia była m.in. Minister Kultury we Francji, p. Rima Abdul-Malak, będąca absolwentką CSI; władze konsularne, założyciele i reprezentanci sekcji językowych, dawni nauczyciele, absolwenci rodzice i uczniowie. Całość spotkania ubarwiał koncert chóru szkolnego, fragment spektaklu przygotowanego przez klasę 2ème czy pokazy taneczne w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Tego dnia odsłonięty został również fresk opracowany przez uczniów szkoły podstawowej wraz z artystką Abbys2Fly. Fresk zlokalizowany jest przy Sali Polyvalente na poziomie „0” (wejście od strony szkoły podstawowej). 

Uroczystości zwieńczone zostały również okolicznościowym bankietem. Oficjalne uroczystości poprzedzone były spotkaniem i drobnym poczęstunkiem oraz prezentacją działalności Sekcji Polskiej, opracowanymi i  przygotowanymi przez p. Ewę Matczak oraz Radę Rodziców. W spotkaniu uczestniczył p. Konsul RP w Lyonie Huber Czerniuk, a także p. Stanislas Ledóchowski, jedna z  kluczowych osób dzięki której Sekcja Polska powstała w strukturach CSI, grono nauczycieli zwiazanych z Sekcją Polską na przestrzeni lat oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W tym dniu zabrakło jedynie obecności p. Joanny Bonnard, pierwszej przewodniczącej Sekcji Polskiej w CSI.