7 marca 2024 roku o g. 12 w ramach cyklu Południe z …. gościem Sekcji Polskiej był prof. dr hab. Sławomir Górzyński. Tematem spotkania była symbolika grobów polskich władców i ich rodzin we Francji od średniowiecza do końca XVIII wieku.
Godzinny wykład dla klasy 1° ilustrowała ikonografia z epoki oraz współczesne zdjęcia zachowanych obiektów funeralnych.

Prof. Sławomir Górzyński jest historykiem zajmującym się stosunkami polsko-francuskimi na przestrzeni wieków, autorem licznych prac poświęconych obecności Polaków we Francji, heraldykiem, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, redaktorem naczelnym wydawnictwa DiG, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski i Oficerem Orderu Zasługi Litwy, członkiem Międzynarodowej Akademii Heraldyki oraz Międzynarodowej Akademii Genealogii.

Uczestnicy spotkania otrzymali od autora książkę „Nagrobki i inne formy upamiętnienia polskich władców ich rodzin we Francji od XIV do XVIII wieku”. W spotkaniu uczestniczyła również Konsul Beata Jeśko.