W środę 10 kwietnia 2024 roku zakończył się międzysekcyjny projekt klas 6 „Lektura bez granic”. W tym roku tematem były legendy różnych krajów. Sekcja Polska wybrała „Legendę o smoku wawelskim”. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie afisza ukazującego legendę, drugim- zaprezentowanie krótkiej scenki teatralnej. Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie z oboma zadaniami, a przedstawienie spotkało się z dużym aplauzem publiczności.