Wizytacja z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

W dniach 5-7 kwietnia br. w Sekcji Polskiej miała miejsce wizytacja z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Jest to instytucja koordynująca i sprawująca pieczę nad szkołami przy placówkach dyplomatycznych. Do Lyonu przyjechała dyrektor tego ośrodka p. Magdalena Bogusławska oraz p. Elżbieta Pietraszek – specjalista ds. kadrowych. Obie panie spotkały się z przedstawicielkami APESP w środę 6 kwietnia. W czasie tego spotkania przedstawiłyśmy zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia, jego zadania i cele oraz działalność kulturalną.

(więcej…)

WYWIAD Z p. JOANNĄ BONNARD 15-lecie istnienia Sekcji Polskiej w CSI

 

Pani Joanno, jako osoba związana z początkami Sekcji Polskiej, a także pełniąca funkcje kierownicze w Instytucie Języka i Kultury Polskiej (Institut de Langue et de Civilisation Polonaise – ILCP), czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o okolicznościach powstania Sekcji Polskiej w Lyonie?

Jest to ciekawy moment historii szkolnictwa polskiego w Lyonie oraz w całym regionie, a mówiąc szerzej – również we Francji, ponieważ Sekcja Polska w Lyonie zapoczątkowała powstawanie sekcji tego typu w innych liceach międzynarodowych w tym kraju.

(więcej…)

2009 – „Góralki i górale w Le Désert”

2009 – „Góralki i górale w Le Désert” wychowawca: pani Tekla Aristarchou   •          wycieczka piesza połączona z grami sprawnościowymi oraz ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy, •          wieczornica: teatrzyki legend tatrzańskich, •          szycie pantofelków zakopiańskich, •          inscenizacja wierszy, •          wycieczka Więcej…

Targi Książki

Targi Książki – „Foire aux Livres” – odbywają się w CSI raz w roku. Organizowane są przez ITERSEC we współpracy z sekcjami. Każda sekcja przygotowuje swoje stoisko i zapewnia nad nim opiekę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży książek INTERSEC przeznacza na Więcej…