Pani Joanno, jako osoba związana z początkami Sekcji Polskiej, a także pełniąca funkcje kierownicze w Instytucie Języka i Kultury Polskiej (Institut de Langue et de Civilisation Polonaise – ILCP), czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o okolicznościach powstania Sekcji Polskiej w Lyonie?

Jest to ciekawy moment historii szkolnictwa polskiego w Lyonie oraz w całym regionie, a mówiąc szerzej – również we Francji, ponieważ Sekcja Polska w Lyonie zapoczątkowała powstawanie sekcji tego typu w innych liceach międzynarodowych w tym kraju.

Czytaj więcej: WYWIAD Z p. JOANNĄ BONNARD  15-lecie istnienia Sekcji Polskiej w CSI

2009 - „Góralki i górale w Le Désert”

wychowawca: pani Tekla Aristarchou

 

•          wycieczka piesza połączona z grami sprawnościowymi oraz ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy,

•          wieczornica: teatrzyki legend tatrzańskich,

•          szycie pantofelków zakopiańskich,

•          inscenizacja wierszy,

•          wycieczka do wodospadu.

2008 -”Roślinność gór i lasów”

wychowawca: pani Anita Borghese

 

•          wycieczka piesza na przełęcz,

•          zbieranie roślinności i wykonanie zielnika,

•          wieczornica,

•          zabawy plastyczne,

•          gry sprawnościowe,

•          zwiedzanie jaskini niedźwiedziej.