W dniach 5-7 kwietnia br. w Sekcji Polskiej miała miejsce wizytacja z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Jest to instytucja koordynująca i sprawująca pieczę nad szkołami przy placówkach dyplomatycznych. Do Lyonu przyjechała dyrektor tego ośrodka p. Magdalena Bogusławska oraz p. Elżbieta Pietraszek – specjalista ds. kadrowych. Obie panie spotkały się z przedstawicielkami APESP w środę 6 kwietnia. W czasie tego spotkania przedstawiłyśmy zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia, jego zadania i cele oraz działalność kulturalną.

Początkowo ORPEG nazywał się Zespołem Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Począwszy od roku 1973 utworzone zostały szkoły przy placówkach dyplomatycznych, później kolejne, w tym nasza Sekcja Polska. Jeśli chodzi o Francję, Sekcja Polska w Lyonie powstała jako pierwsza w tym kraju, następnie wzorując się na niej utworzono sekcje w Saint-Germain-en-Laye i w Strasburgu na poziomie gimnazjum i liceum. Należy podkreślić, że jedynie nasza sekcja obejmuje również szkołę podstawową.

W szkołach ORPEG uczy się 14 tys. uczniów w 75 placówkach umiejscowionych w 35 krajach. Ośrodek ma za zadanie koordynowanie oraz sprawowanie pieczy nad tymi szkołami:

opracowanie podstaw programowych,

przystosowanie programów nauczania do przeprowadzanych reform,

zatrudnianie, finansowanie i szkolenie nauczycieli sekcji polskich,

nadzór pedagogiczny nad pracą kierowników szkół.

 

ORPEG prowadzi również nauczanie na odległość oraz platformę e-learninigową, za pośrednictwem której dzieci na całym świecie mogą podejmować i kontynuować edukację w języku polskim. W coraz szerszym zakresie realizowany jest także projekt kółek zainteresowań dla dzieci za granicą, aktualnie objęte nim  przedmioty to język polski, historia, cywilizacja, biologia/przyroda. Działalność zaczyna również internetowe kółko teatralne! Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach przedmiotowych (język polski). Wygranie olimpiady oprócz satysfakcji dostarczyć może również indeks na studia w jednej z polskich uczelni wyższych.

Zachęcamy Państwa do zajrzenia na strony ORPEG i prosimy o poinformowanie dzieci o ich istnieniu. Platforma e-learningowa została stworzona specjalnie dla nich!

Strona ORPEG: www.orpeg.pl

Platforma e-learningowa: www.polskaszkola.edu.pl

Platforma społecznościowa – blog dla rodziców :

www.polska-szkola.pl

 

Kategorie: Aktualności