Tradycyjny Kiermasz Książek CSI odbył się w tym roku 6 i 7 kwietnia.
Na bogatym stoisku polskim udało nam się zebrać ze sprzedaży książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci prawie 100 euro. Dzięki zaangażowaniu wszystkich sekcji INTERSEC zebrał 2354 euro. Pieniądze te pozwolą dofinansować szkolne projekty i podróże.
Jak widać na zdjęciu najmłodsi nabywcy od razu zabrali się do czytania!
Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy prowadzili stoisko i zaopatrzyli je w książki!