Składki można uiszczać przelewem lub czekiem. Inne pojedyncze płatności (wycieczka, kaucja itp.) przekazywać należy paniom nauczycielkom za pośrednictwem zeszytu kontaktowego
Numer konta stowarzyszenia
Crédit Mutuel

IBAN FR76 1027 8073 5700 0204 4760 193