Podręczniki szkolne francuskie:

Gimnazjum: wszystkie podręczniki są wypożyczane przez szkołę na początku roku szkolnego.
Liceum: federacje rodziców FCPE i PEEP organizują giełdę książek. Kontakt FCPE: bal_fcpe_csi@yahoo.fr lub PEEP: peepcsi@yahoo.fr – informacja o organizacji i terminach wypożyczeń. Informacje te są wywieszone przy wejściu do liceum.
Szkoła podstawowa:nie ma potrzeby kupowania podręczników, są one wypożyczane przez szkołę. Szkoła dostarcza również zeszyty do niektórych przedmiotów.

Podręczniki szkolne polskie:

Podręczniki do j. polskiego, historii i geografii wypożycza uczniom stowarzyszenie APESP. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika należy uiścić karę 15 wysokości euro.
W klasie maturalnej wszystkie podręczniki wypożyczane są za kaucją (uiszczaną czekiem) wys. 15 euro za jeden podręcznik.