CSI dysponuje trzema stołówkami samoobsługowymi: w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
Jadłospisy są zbilansowane, a każdy obiad składa się z przystawki, dania głównego na ciepło, produktu mlecznego i deseru (jadłospisy zamieszczane są na stronie www.csilyon.fr. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum jedzą posiłki w stołówce. Przynoszenie własnych posiłków jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków alergii pokarmowej (należy poinformować o tym dyrekcję szkoły lub pielęgniarkę).
Płatności za stołówkę w szkole podstawowej:
Każdy uczeń otrzymuje fakturę za obiady na końcu miesiąca. Uwzględnia ona liczbę spożytych posiłków. Cena jednego obiadu wynosi od 0,77 € do 6,63 €
Cena obiadu skalkulowana jest na podstawie współczynnika rodzinnego – quotient familial. Aby obliczyć ten współczynnik należy zgłosić w merostwie miejsca zamieszkania i przedstawić zaświadczenie o zarobkach z poprzedniego roku obojga rodziców. Symulację współczynnika rodzinnego przeprowadzić można na stronie: www.lyon.fr/ kliknąć na „de A à Z”/ kliknąć na „quotient familial”.
Płatności za stołówkę w gimnazjum:
Uczniowie dysponują kartą stołówkową i są zapisani na konkretną liczbę obiadów w stołówce. Fakturę reguluje się co miesiąc ryczałtem. Cena jednego obiadu wynosi od 1 € do 3,90 €.
Cena obiadu skalkulowana jest na podstawie współczynnika rodzinnego – quotient familial. Aby uzyskać zaświadczenie o współczynniku rodzinnym, należy skontaktować się z rodzinną kasą zapomogową CAF http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-rhone/actualites (większość rodzin należy do CAF, ale istnieją również inne kasy branżowe).
Płatności za stołówkę w liceum:
Uczniowie posiadają kartę z doładowaniem. Cena posiłku: 3,78 €

W przypadku trudności finansowych, CSI dysponuje funduszem socjalnym obejmującym gimnazjum i liceum. Należy skontaktować się z pracownikiem pomocy społecznej: +33- (0)4 78 74 05 17