Każdy uczeń posiada swój własny zeszyt kontaktowy (carnet de liaison) dostarczany przez szkołę. Zeszyt ten służy do kontaktowania się rodziców ze szkołą. Z tego powodu należy zaglądać do niego regularnie, czytać wiadomości od nauczycieli i  każdą podpisywać. Za pośrednictwem zeszytu można również poprosić o spotkanie z nauczycielami. Jeśli dziecko przychodzi do szkoły po 1 września – koniecznie taki zeszyt trzeba założyć.