Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia odbędzie się we wtorek 18 października 2022 roku w godzinach 18.00-19.30 w sali L401 (czwarte piętro w budynku liceum CSI).
Zebranie odbędzie się w języku polskim. Osoby niemówiące po polsku proszone są o zorganizowanie tłumaczenia na francuski we własnym zakresie.

UWAGA! Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zasadami bezpieczeństwa, Dyrekcja CSI wymaga od nas listy uczestników. Aby uczestniczyć więc w Walnym Zgromadzeniu APESP, należy obowiązkowo potwierdzić chęć udziału do 10 października 2022 roku na adres: apespcsi@gmail.com

Szczegółowy program zebrania:
1) Powitanie (przewodnicząca APESP p. Patrycja Effantin oraz kierownik Sekcji Polskiej p. Ewa Matczak),
2) Przedstawienie działalności APESP w roku szkolnym 2021-2022,
3) Przedstawienie bilansu finansowego przez księgową z biura rachunkowego Cabinet Baizet oraz skarbnika APESP (p. Adam Zylbersztejn), głosowanie,
4) Przedstawienie planów na rok szkolny 2022-2023 z uwzględnieniem możliwości finansowania,
5) Głosowanie do Rady Rodziców i Zarządu APESP,
6) Propozycja składek i głosowanie,
7) Różne.

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Jak co roku zaproszony zostanie również przedstawiciel ILCP (Instytutu Języka i Kultury Polskiej).L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le mardi 18 octobre 2022 de 18h00 à 19h30 en salle L401 (quatrième étage, bâtiment du lycée CSI).
La réunion se tiendra en polonais, et non en français. Les personnes ne parlant pas le polonais sont priées de s’assurer l’interprétariat par leurs propres moyens.

ATTENTION! En raison des restrictions liées à la situation sanitaire et épidémiologique et aux règles de sécurité, la Direction de la CSI nous demande de présenter une liste les participants. Ainsi, pour participer à l’Assemblée Générale de l’APESP, nous vous remercions de confirmer votre participation avant le 10 octobre 2022 à l’adresse suivante : apespcsi@gmail.com

Le programme détaillé de la réunion :
1) Le mot de bienvenue (Mme Patrycja Effantin, présidente de l’APESP, et Mme Ewa Matczak, responsable de la section polonaise ;
2) Présentation des activités de l’APESP pour l’année scolaire 2021-2022 ;
3) Présentation du bilan financier1) par le représentant du cabinet Baizet et par le trésorier de l’APESP (M. Adam Zylbersztejn), vote ;
4) Présentation des activités prévues pour l’année scolaire 2022-2023 et possibilités de financement ;
5) Elections du Conseil d’Administration et du Bureau de l’APESP ;
6) Détermination du montant de la cotisation, vote ;
7) Divers.

Nous comptons sur votre présence !

Comme chaque année, un représentant de l’ILCP (Institut de la langue et de la culture polonaises) sera également invité.

Kategorie: Aktualności