Drodzy Rodzice, członkowie Stowarzyszenia APESP

Pragniemy poinformować, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne i Zwyczajne naszego Stowarzyszenia odbędzie się w czwartek 19 października 2023 roku w sali Polyvalent (poziom 0,  wejście od liceum). 

Zapraszamy na godzinę 17:30. Nasze spotkanie potrwa maksymalnie do godziny 20:00.

Rozpoczniemy krótkim przedstawieniem przez Panią kierownik Sekcji Polskiej Ewę Matczak projektów pedagogicznych zaplanowanych na bieżący rok szkolny 2023/2024.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podzielone zostanie na dwie części.

Pierwsza z nich będzie Walnym Zgromadzeniem Nadzwyczajnym, na którym planowane jest poddanie pod głosowanie zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia :

 • dodanie możliwości wyboru zastępcy Skarbnika, 
 • dodanie możliwość wyboru zastępcy sekretarza, 
 • możliwość zmiany formy przesyłania zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu drogą mailową, 
 • możliwość oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu na zasadzie upoważnienia do głosowania przez innego członka Stowarzyszenia. 

Treść proponowanych zapisów zostanie Państwu przesłana w najbliższym czasie. 

Po głosowaniach w trybie Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego, odbędzie się Walne Zgromadzenie Zwyczajne.

Porządek obrad:

 • Prezentacja członków Rady Rodziców
 • Sprawozdanie z działalności 2022/2023
 • Sprawozdanie finansowe 2022/2023
 • Prezentacja budżetu na rok 2023/2024
 • Prezentacja osób chcących zostać wybranymi do Rady Rodziców
 • Głosowanie
 • Sprawy różne/pytania

W późniejszym terminie prześlemy ostateczny porządek obrad oraz hasło do bilansu finansowego, który zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2023 roku p.Adam Zylbersztejn, który pełnił funkcję skarbnika  złożył dymisję z funkcji członka Rady Rodziców, i tym samym nie pełni już funkcji skarbnika naszego Stowarzyszenia. Nowym skarbnikiem została p. Dorota Biczyk i będzie pełniła tę funkcję do Walnego Zgromadzenia. 

Zapraszamy osoby, które pragną się zaangażować w pracę Rady Rodziców APESP do zgłaszania kandydatur. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października 2023 na adres mailowy : apespcsi@gmail.com

Zapraszamy do zgłaszania pytań oraz uwag dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia Rodziców na adres mailowy  apespcsi@gmail.com

Wszystkie te uwagi zostaną poruszone w czasie spotkania.  

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Łączymy wyrazy szacunku, 

W imieniu Rady Rodziców APESP

Agnieszka Kawarski, Aleksandra Revello, Marcin Skowronek

Kategorie: Aktualności