15-lecie powstania Sekcji Polskiej w CSI

 

W dniach od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2011 r. odbył się tydzień obchodów 15-lecia powstania Sekcji Polskiej w SCI.

Na czas tygodnia obchodów szkoła podstawowa, liceum i gimnazjum przybrały kolory Polski. Na terenie gimnazjum i liceum można było obejrzeć wystawę poświęconą Polsce. W Konsulacie Generalnym RP odbył się z tej okazji koktajl, na którym zagościł między innymi pan prowizor S. Ferrari i jego zastępca pan R. Duloquin.

(więcej…)

Wizytacja z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

W dniach 5-7 kwietnia br. w Sekcji Polskiej miała miejsce wizytacja z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Jest to instytucja koordynująca i sprawująca pieczę nad szkołami przy placówkach dyplomatycznych. Do Lyonu przyjechała dyrektor tego ośrodka p. Magdalena Bogusławska oraz p. Elżbieta Pietraszek – specjalista ds. kadrowych. Obie panie spotkały się z przedstawicielkami APESP w środę 6 kwietnia. W czasie tego spotkania przedstawiłyśmy zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia, jego zadania i cele oraz działalność kulturalną.

(więcej…)

WYWIAD Z p. JOANNĄ BONNARD 15-lecie istnienia Sekcji Polskiej w CSI

Pani Joanno, jako osoba związana z początkami Sekcji Polskiej, a także pełniąca funkcje kierownicze w Instytucie Języka i Kultury Polskiej (Institut de Langue et de Civilisation Polonaise – ILCP), czy mogłaby Pani opowiedzieć nam o okolicznościach powstania Sekcji Polskiej w Lyonie?

Jest to ciekawy moment historii szkolnictwa polskiego w Lyonie oraz w całym regionie, a mówiąc szerzej – również we Francji, ponieważ Sekcja Polska w Lyonie zapoczątkowała powstawanie sekcji tego typu w innych liceach międzynarodowych w tym kraju.

(więcej…)